Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Nova Energia działa przy Wydziale Energetyki i Paliw na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Organizacja zrzesza studentów, którzy pragną rozwijać wiedzę z szeroko pojętej energetyki oraz zdobywać umiejętności potrzebne do pracy w tej branży.

Członkowie Koła biorą czynny udział w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach, a także organizują wydarzenia naukowe oraz wyjazdy. Swoje zainteresowania rozwijają podczas realizacji wielu projektów naukowych prowadzonych przez Koło.

Atutem SKN Nova Energia jest kompleksowe spojrzenie na energetykę, dlatego Członkowie Koła rozwijają się na płaszczyźnie m.in. inżynierskiej, ekonomicznej oraz politycznej.

Projekty

Nasze koło zajmuje się realizacją projektów związanych z branżą energetyczną. Działania te mają na celu promowanie nowoczesnych rozwiązań oraz przyczynić się do rozwoju alternatywnych technologii w Polsce. Jednocześnie rozwijamy umiejętności pracując nad projektami:

• Ławka Fotowoltaiczna

• Zephyr AHG

• Zintegrowany System Pozyskiwania Energii

Inżynieria – warsztat

Inżynieria

Członkowie sekcji odpowiedzialni są za pracę nad technicznymi aspektami realizowanych projektów. Uczestniczą w procesie projektowania, wykorzystując umiejętności obsługi programów takich jak Solidworks czy AutoCAD. Prowadzą pracę konstrukcyjne w warsztacie. W ramach tej sekcji współpracujemy z innymi kołami. 

Inżynieria – symulacje

Rozwój

Członkowie tej sekcji zajmują się teoretycznymi aspektami energetyki. Prowadzą symulacje w środowisku ANSYS dla projektów tworzonych przez sekcję warsztatową i nie tylko. Biorą udział w szkoleniach, aby doskonalić swoje umiejętności z zakresu modelowania.

Organizacja wydarzeń

Wydarzenia

Członkowie sekcji odpowiadają za przygotowanie m.in. Dnia Nowej Energii. Dzięki tym wydarzeniom zainteresowane osoby mają możliwość zdobycia wiedzy z dziedziny energetyki, odnawialnych źródeł energii, polityki energetycznej i nowoczesnych technologii. Dodatkowo odbywają się wykłady, debaty oraz case study. Prelegantami są studenci oraz specjaliści branży energetycznej. 

Marketing i PR

Marketing

Członkowie sekcji odpowiadają za wizerunek Koła m.in. w Social Media. Zajmują się publikacją postów, pisaniem artykułów, tworzeniem grafik i plakatów. Do ich zadań należy także realizacja zdjęć promocyjnych, przekazywanie informacji o postępach w realizacji projektów oraz prowadzenie relacji z wydarzeń, w których członkowie koła biorą udział.

 

Chcesz się z nami skontaktować?
Skorzystaj z formularza
lub napisz do nas
novaenergia@agh.edu.pl